maandag 29 januari 2018

Ik ben zo.....blij, verdrietig, bang of boos.

We starten ons thema gevoelens met een waarneming van de verschillende gevoelsfiguren.
We kiezen om beurt een masker die een gevoel uitstraalt : blij of verdrietig of bang of boos. We kiezen voor een Venetiaans model of ééntje met een elastiek.
Nadien versieren we het masker op een eigen creatieve manier. Geen enkel masker is dus hetzelfde. Zo leren we zelfstandig keuzes maken.
als verrijking : 
*matrix : gevoelens sorteren met situatieplaatjes
*lotto met situatieplaatjes
*memory
*sorteren van gevoelens in 4 vlakken
*liedje : 'k Zie een kindje in de spiegel
*catechese : geloofsverhaal waarin een gevoel sterk aanwezig is : 
BLIJ : "Geluk is ..."
VERDRIETIG : "Daantje Traantje"
BANG : Nellie en Cézar : Nooit bang
BOOS : "De grote boze bui"
Proficiat met jullie puzzelmedaille : Nona en Nienke*catechese : bespreken van gevoelens na het verhaal
*liedje beluisteren waarin een gevoel sterk aanwezig is :
BLIJ : Zo vrolijk (Herman Van Veen)
VERDRIETIG : Vivaldi "de herfst"
BANG : Samson en Gert "Het spook"
BOOS : Plop "Klus heeft het gedaan"
Amaury was jarig en werd 5 jaar. Nogmaals een dikke proficiat meid!!!!!
*knutselen : een doos vol gevoelens : schilderen, knippen en sorteren
*versje : hocus pocus ik ben blijzondag 14 januari 2018

Daar zit muziek in !

Muziek houdt allerlei dingen in. We kunnen niet alleen met instrumenten maar ook met ons lichaam muziek maken. De stilte is ook een onderdeel van muziek. In dit thema wordt dit allemaal duidelijk.
Er zijn ook geluiden rondom ons : op straat, thuis, in het bos,....
*We starten met een waarneming van de geluiden die we rondom ons horen in de zithoek 's morgens. We bespreken welke geluiden we met ons lichaam kunnen maken en proberen die uit. 
*In kleine groepjes doen we een waarneming van verschillende muziek instrumenten en bespelen die ook.
*Nadien kunnen we kiezen uit 4 verschillende instrumenten om er ééntje te knutselen.
*liedje : Lawaai ! Lawaai !
*versje : Oranje vogeltje heeft het druk
*verhaal vertellen met prenten : nachtlawaai, Een trompet voor olifant
*de geluiden uit het verhaal beluisteren, herkennen en benoemen op cd
*de prenten van het verhaal chronologisch rangschikken
*leesfries lichaamsmuziek : de kleuters volgen de leesfries en maken de gepaste geluiden
*spel : waar zit je verstopt ? De richting van het geluid geblinddoekt volgen tot je bij de triangel bent.
*memory met geluiden
*rijmen
*memory met instrumenten 
*geluiden herkennen en in de juiste volgorde leggen
*collage : een muzieknoot
*instrumentenbingo
Marie is jarig : een dikke proficiat meid !!!!
*verhaal en dvd : Het oranje vogeltje kan niet fluiten
*Hoe tekenen we een vogel ? : chronologisch rangschikken van 6 prenten
*dansen op muziek : de vogeltjesdans
*een toneelvoorstelling met verhaal, zang, muziek en dans
*collage : kleuten, scheuren en kleven : een muzieknoot
*catechese : joepie! Wij kunnen horen
*catechese : wat kan jij goed / niet goed?
*media : Koekeloere : Daar zit muziek in / Rommelebom
*tussendoortjes : tellen met geluid / woorden trommelen / instrumentenbeweegspelletje
*Er werd opnieuw flink gepuzzeld. Hierbij wil ik nog eens benadrukken dat het niet de bedoeling is dat iedereen alle medailles behaald. Deze zijn enkel een stimulans. Ook andere talenten worden zeker in de kijker gezet ;-)))
*Een nieuw hoekje in de klas : DE LICHTBAK : die kent alvast succes!
*vrij schilderen naar aanleiding van het verhaal : Het oranje vogeltje kan niet fluiten